เสาไฟ solacell สูง 6 เมตร

กระทรวงพลังงาน เกาะพะลวย จังหวัดสุราษฎร์ธานี