การควบคุมคุณภาพ (Quality Controls )

คุณภาพของการชุบกัลวาไนซ์ นั้นอ้างอิงตามมาตรฐานคุณมาตรฐาน ASTM-A123 ซึ่งความหนาของเนื้อกัลวาไนซ์จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่น ความหนาของเหล็กโครงสร้างของเหล็กเป็นต้น  สำหรับลูกค้าที่ต้องการใบรับรอง (Certification) ควรแจ้งทางบริษัทก่อนทุกครั้งทั้งนี้เพื่อบริษัทจะได้เตรียมการออกใบรับรองอย่างน้อย 3 วันทำการ

control

coating

อัตราการป้องกันการกัดกร่อน

โดยทั่วไปอัตราการกัดกร่อนผิวกัลวาไนซ์ของประเทศไทยประมาณปีละ  1 ไมครอน  ทั้งนี้อัตราการกัดกร่อนจะขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศที่ตั้งของชิ้นงาน  เช่น  ชิ้นงานที่อยู่ใกล้ชายทะเล  จะมีอัตราการกัดกร่อนที่สูง  เป็นต้น

(1 mils=1/1000 inch หรือประมาณ 25 micron)

 

 

บริการรับชุบกัลวาไนซ์

สำหรับลูกค้าที่ต้องการรับบริการเฉพาะชุบ
กัลวาไนซ์ ทั้งเหล็กดิบธรรมดา และเหล็กโครงสร้างที่ลูกค้าได้ประกอบ

มาตามแบบลูกค้า ลูกค้าควรสอบถามบริษัทให้ละเอียดก่อน  เพื่อตรวจสอบขนาดของชิ้นงาน ขนาดบ่อชุบกัลวาไนซ์

ลักษณะชิ้นงาน ความยากง่าย เพื่อป้องกันความผิดพลาดและความเสียหายอันเกิดจากชิ้นงานมีขนาดใหญ่เกินบ่อชุบ

การใช้เทคนิคพิเศษในการชุบ เช่น ท่อกลม ท่อเหล็กกล่อง เป็นต้น


ทั้งนี้ลูกค้าควรตรวจสอบกับบริษัทให้ดี  เพื่อเตรียมชิ้นงานให้สามารถชุบได้  และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ซึ่งความหนาของเนื้อกัลวาไนซ์จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย  เช่น ความหนาของเหล็ก  โครงสร้างของเหล็ก  เป็นต้น

 

 

ตัวอย่างงานเหล็กทั่วไปที่นำมาชุบกัลวาไนซ์

 5

 6

0

2

5

6

7

 

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชุบกัลวาไนซ์ ติดต่อเราได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

X

Right Click

ห้ามคัดลอก ทำสำเนา และเผยแพร่ โดยไม่ได้รับอนุญาต