ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานว่าง
 
1. วิศวกรโรงงาน/ฝ่ายวางแผนการผลิต    1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง สำเร็จระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา Industrial Engineering หรือ สาขาใกล้เคียง
- มีประสบการณ์ ในการวางแผนการผลิตจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- ขยัน รักความก้าวหน้า กระตือรือร้น
- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
- มีความเป็นผู้นำ
- อายุ 20-35 ปี
 
2. วิศวกรฝ่ายผลิตส่วนโรงชุบกัลวาไนซ์   1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง สำเร็จระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา Chemical Engineering หรือ สาขาใกล้เคียง
- มีประสบการณ์ ในการการผลิตงานชุบกัลวาไนซ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- ขยัน รักความก้าวหน้า กระตือรือร้น
- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
- สามารถเขียนและอ่านแบบได้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- ใช้ภาษาอังกฤษ ได้ดี
- มีความเป็นผู้นำ
- อายุ 20- 35 ปี
 
3. วิศวกรฝ่ายผลิต/งานเหล็ก 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง สำเร็จระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา Mechanical / Electrical/ Civil Engineering หรือ สาขาใกล้เคียง
- มีประสบการณ์ ในการวางแผนการผลิตงาน คำนวณต้นทุนงาน Fabrication จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- ขยัน รักความก้าวหน้า กระตือรือร้น
- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด
- สามารถเขียนและอ่านแบบได้ดี
- ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
- มีความเป็นผู้นำ
- มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
- อายุ 20-35 ปี
 
4. หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ   1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง สำเร็จระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ ทุกสาขา
- ประสบการณ์ ในระบบประกันคุณภาพจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- ขยัน รักความก้าวหน้า กระตือรือร้น
- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด
- สามารถเขียนและอ่านแบบได้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
- มีความเป็นผู้นำ
- อายุ 20-35 ปี
 
 
5. Purchaser  1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง สำเร็จระดับปริญญาตรี  ทุกสาขา
- ประสบการณ์ ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- ขยัน รักความก้าวหน้า กระตือรือร้น
- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด
- พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
- ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
- มีความเป็นผู้นำ
- อายุ 20-30 ปี
 
 
6. Sales Engineering   1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง สำเร็จระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ ทุกสาขา
- ประสบการณ์ ในการขายงาน Project จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- ขยัน รักความก้าวหน้า กระตือรือร้น
- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด มียานพาหนะเป็นของตนเอง
- สามารถเขียนและอ่านแบบได้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
- มีความเป็นผู้นำ
- อายุ 20-35 ปี
 
 
7. หัวหน้าส่วนผลิต/งานเหล็ก 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง สำเร็จระดับปวส.ขึ้นไป สาขา Mechanical / Electrical/ Civil  หรือ สาขาใกล้เคียง
- มีประสบการณ์ ในการวางแผนการผลิตจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- ขยัน รักความก้าวหน้า กระตือรือร้น
- สามารถเขียนและอ่านแบบได้
- ใช้ภาษาอังกฤษ พอใช้
- มีความเป็นผู้นำ
- อายุ 20-30 ปี
 
 
8. หัวหน้าส่วนผลิต/งานชุบกัลวาไนซ์   1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง สำเร็จระดับปวส.ขึ้นไป ทุกสาขา
- มีประสบการณ์ ในการวางแผนการผลิตจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- ขยัน รักความก้าวหน้า กระตือรือร้น
- สามารถเขียนและอ่านแบบได้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- ใช้ภาษาอังกฤษ พอใช้
- มีความเป็นผู้นำ
- อายุ 20-30 ปี
 
 
9. ช่างเขียนแบบ  1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง สำเร็จระดับปวส.ขึ้นไป ทุกสาขา
- มีประสบการณ์ ในการเขียนแบบ อ่านแบบ จะได้รับพิจาณาเป็นพิเศษ
- ขยัน รักความก้าวหน้า กระตือรือร้น
- สามารถเขียนและอ่านแบบได้คล่อง
- ใช้ภาษาอังกฤษ พอใช้
- มีความเป็นผู้นำ
- อายุ 20-30 ปี
 
 
ทุกตำแหน่ง ไม่จำกัดว่าจบจากสถาบันเอกชนหรือรัฐบาล ขอแค่คุณมั่นใจว่าเป็นคนตั้งใจดี เรายินดีต้อนรับคุณ
 
 
สวัสดิการที่ได้รับ
- เงินตามความสามารถและประสบการณ์ เริ่มที่ 10,000 บาทขึ้นไปสำหรับวุฒิ ปวส. และ 15,000 บาทขึ้นไปสำหรับ ปริญญาตรี
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก เมื่อไปต่างจังหวัด
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต
- ประกันสุขภาพหมู่
- เงินโบนัสประจำปี
- วันหยุดพักร้อนประจำปี
- สวัสดิการอื่นๆที่จะมีเพิ่มทุกปี
X

Right Click

ห้ามคัดลอก ทำสำเนา และเผยแพร่ โดยไม่ได้รับอนุญาต