ความมุ่งหมายขององค์กร

บริษัท วายพี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์  เซอร์วิส จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองงานเหล็กครบวงจร ที่ครอบคลุม ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การออกแบบ การร่วมออกแบบกับลูกค้า การจัดการผลิต การจัดการด้านคุณภาพ การจัดการด้านการส่งมอบ เพื่อให้สมกับความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำทางงานเหล็กครบวงจรที่สามารถตอบโจทย์ คำว่า ONE STOP SOLUTION ได้อย่างแท้จริง โดยมีเป้าหมายให้ลูกค้าได้รับงานที่มีคุณภาพสูง ส่งมอบตรงเวลา ราคาที่เหมาะสม

จากภาวะน้ำมันขาดแคลนและการจัดการด้านการขนส่ง ณ  ปัจจุบันทำให้ค่าใช่จ่ายกระทบต่อต้นทุนการผลิตมาก  แนวทางการจัดการ ONE STOP SOLUTION ของบริษัท จึงช่วยให้ลูกค้าประหยัดทั้งเวลา และการจัดการ โดยบริษัทได้รับเอามาดูแลทั้งหมดตั้งแต่การจัดการจัดหาวัตถุดิบทุกประเภท การออกแบบให้ หรือร่วมกันออกแบบ ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านงานเหล็กและงานชุบฮอทดิพกัลวาไนซ์ หรืองานสแตนเลส รวมถึงการจัดการด้านการส่งมอบทั่วประเทศ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์และบริการหลากหลาย ซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการแบ่ง ออกได้ดังนี้

 

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

X

Right Click

ห้ามคัดลอก ทำสำเนา และเผยแพร่ โดยไม่ได้รับอนุญาต