เหล็กโครงหลังคา

โครงหลังคาชุบกัลวาไนซ์

imageimage
 

แปชุบกัลวาไนซ์

 

imageimageimage